Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü
Ön itt jár: > Kezdőlap >

ÁSZF

ÁSZF

ÁLTALANOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Jakó Edit EV. (továbbiakban: Üzemeltető), és az Üzemeltető által a www.paalsandor.hu weboldalon (a továbbiakban: weboldal)keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Üzemeltető és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek). Az ÁSZF – a viszonteladói szerződések kivételével – minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a www.paalsandor.hu weboldalon keresztül történik, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról vagy külföldről, a Üzemeltető vagy közreműködője által történik.

Üzemeltető adatai:

●        Név: Jakó Edit EV.

●        Székhely: 1037 Budapest, Pirkadat u. 23.

●        Telefonszám: +36 30 3822740

●        Email cím: sandor.pal@icloud.com

●        Adószám: 70089565-1-41

 

1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a weboldalon található elektronikus áruházon (a továbbiakban: webáruház) keresztül történik. Jelen ÁSZF hatálya kiterjed továbbá minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely jelen szerződésben meghatározott Felek között jön létre. A webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályozza.

1.2. A webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A megrendeléssel és annak az Üzemeltető általi visszaigazolásával a Felek között szerződés jön létre. A szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződést az Üzemeltető rögzíti, és a szerződéskötés időpontjától számított 2 (kettő) évig megőrzi.

1.4. A szerződés nyelve magyar.

1.5. Panaszügyintézés helye, módja

●        Cím és postacím:1037 Budapest, Pirkadat u. 23.

●        Telefonszám: +36 30 3822740

●        Email cím: sandor.pal@icloud.com Panaszügyintézés módja: telefonon, e-mail-ben, postai úton

●        Telefonos panaszügyintézés időrendje: munkanapokon: 10:00-14:00

2. Megrendelés – általános rendelkezések

2.1. A megrendeléshez, a szerződés teljesítéséhez (a termék/ek/ kézbesítéshez) az Ügyfél pontos adatainak megadása szükséges. Amennyiben az Ügyfél regisztrált a webáruházban, adatait megtekintheti és módosíthatja az "Adatmódosítás" linkre kattintva. A termékek közötti böngészéshez, és a megrendeléshez regisztráció nem szükséges.

+      Az Ügyfél - előzetes megbeszélést követően - személyesen is megtekintheti és/vagy átveheti az alkotásokat a “Kapcsolat” menüpontban megadott címen.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért. A Szolgáltatót a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

2.3. Valamely alkotás lényeges jellemzőit a róla készített képre kattintva elérhető, külön lapon megjelenő nagyított tárgyfotó melletti tájékoztatóból lehet megtudni.

2.4. A műtárgy vételára mindig a kiválasztott darab mellett feltüntetett összeg, amelyre ÁFA nem kerül (alanyi ÁFA-mentes). nem tartalmazza a kiszállítás költségét.

2.5. A webáruházban megrendelhető alkotások árai változtatásának jogát az Üzemeltető fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja, azonban a szerződés létrejötte (a megrendelés Szolgáltató általi elfogadása és ennek visszaigazolása) és a termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén pénzvisszatérítésre nincsen mód

Amennyiben az Üzemeltető minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor az Üzemeltető nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

2.6. A webáruházban és az esetleges egyéb eladási helyeken feltüntetett ár egyes esetekben eltérhet.

2.7. Egy megrendelés alkalmával korlátlan mennyiségű termék rendelhető meg.

2.8. Megrendelés menete:

2.8.1.     A kiválasztott tárgy képére, kattintva érhetőek el az alkotások nagyított fotói, mellettük a főbb jellemzők leírásával.

2.8.2. Megrendelés feladására a virtuális kosár használatával van lehetőség. A tárgy(ak)  a „kosárba” gombra kattintva helyezhető(ek) a kosárba. A kosár a weboldal jobb felső részén található, a „Kosár” linkre kattintva tekinthető meg annak tartalma, ahol az  egyúttal módosítható és törölhető is.

2.8.3. A kosár tartalmának véglegesítését követően a „vásárlás rögzítése” gombra kattintva érhető el az Ügyfél adatainak a kitöltésére szolgáló adatlap. A megrendelés feladásához az adatlapon kötelező megadni az Ügyfél nevét, a számlázási és szállítási címet, az Ügyfél telefonszámát, e-mail címét és nemét, továbbá kötelező fizetési- és szállítási módot választani.

2.8.4. A megrendelés feladásához az adatlap kötelezően kitöltendő rovatainak hiánytalan kitöltése mellett az Ügyfél nyilatkozni köteles – az adatlapon található négyzetre kattintva – arról, hogy a jelen ÁSZF-et, valamint az adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot elolvasta és elfogadja. Ezt követően a ”rendelés feladása” gombra kattintva kerül feladásra a megrendelés.

 

 

 

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

3.1. Az Ügyfél által elküldött ajánlat (megrendelés) megérkezéséről az Üzemeltető késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mailt küld, amely visszaigazoló e-mail tartalmazza az Ügyfél ajánlatának (megrendelés) Üzemeltető általi elfogadását, az Ügyfél által a megrendelés során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk, stb.), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. A visszaigazoló e-mail az Üzemeltető részéről az Ügyfél által tett ajánlat elfogadásának minősül, és e visszaigazolással érvényes szerződés jön létre az Üzemeltető és Ügyfél között.

3.2. Az Ügyfél mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, vagyis 48 órán belül nem kapja meg Üzemeltetőtől az elküldött rendelésére vonatkozó – a 3.1. pont szerinti – külön elfogadó e-mailt.

3.3. A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

4. Adatbeviteli hibák javítása

4.1. Az Ügyfélnek a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a webáruházban bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (törlés és/vagy módosítás) a weboldal megrendelési felületén.

4.2. A rendelés folyamata során a weboldal megrendelési felületén a megrendelt termék(ek) és a fizetendő, pontos végösszeg mindvégig szerepel.

 

5. Szállítási feltételek

5.1. A Szolgáltató a megrendelt terméke(ke)t szállítmányozó cég (a továbbiakban: futárszolgálat) igénybevételével szállítja ki az Ügyfél részére, az Ügyfél által a megrendelés során megadott szállítási címre. A díjmentes szállítást biztosító összeget el nem érő kiszállítással megjelölt megrendelések esetén a szállítási díjat az Ügyfél viseli. Ebben az esetben a szállítási díj a számlán feltüntetésre kerül, és azt az Ügyfél által a megrendelés során választott fizetési módnak megfelelően köteles az Ügyfél megfizetni. A szállítási díj az ország egész területére egységes. Az Üzemeltető a szállítási díj változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek szállítási árát nem befolyásolja.

5.2. A megrendelt termék(ek) lezárt dobozban érkezik/érkeznek és amennyiben a fizetés nem előre történt, a vételárat és az esetleges szállítási díjat a számla ellenében a futárszolgálat kézbesítőjének, készpénzben kell megfizetni. Abban az esetben, ha a csomagolás az átvételkor sérült, javasolt a terméket tartalmazó csomagnak még a futárszolgálat kézbesítője jelenlétében történő felnyitása, a termék(ek) sértetlenségének ellenőrzése, és a sérülés Szolgáltató felé jelzése céljából. A futárszolgálat kézbesítője a sérült termék kézbesítéséről jegyzőkönyvet vesz fel.

5.3. A termék(ek)kiszállítását a Magyar Posta végzi, a rendelés Üzemeltető általi visszaigazolását követő 5 munkanapon belül - a legtöbb esetben.   Az Üzemeltető a futárszolgálat előzőek szerinti határidőben történő szállításáért felelősséget nem vállal.

 

6. Fizetési feltételek

Az Ügyfél az alábbi fizetési módok közül választhat:

●        utánvéttel készpénzben vagy a futárnál elérhető fizetési módokon

●        Barion bankkártyás fizetés. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

●        Előzetes megbeszélést követően, a “Kapcsolat” menüpontban megadott címen készpénzzel, vagy bankkártyával

 

7. Elállás jog

7.1. Az elállási jog a fogyasztót a jelen pontban rögzítettek szerint megilleti, a fogyasztó a Ptk-ban meghatározottak körét jelenti (a továbbiakban: Fogyasztó).

7.2. A Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

a) a terméknek

 

b Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) naptári napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

7.3. A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is jogosult gyakorolni az elállási jogát.

7.4. Elállási jog gyakorlásának a menete

7.4.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a jelen ÁSZF 1.7. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével az Üzemeltető részére, személyesen, postán, elektronikus levélben vagy a webáruházon keresztül bejelentkezést követően a korábbi rendeléseknél.

 

Amennyiben a Fogyasztó az elállási jog gyakorlására nem az Üzemeltető által közzétett mintát használja fel, a nyilatkozat egyértelmű, ha az tartalmazza az elállási nyilatkozaton túlmenően legalább a Fogyasztó nevét, a szállítási címet és a rendelésszámot.

A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát az Üzemeltető részére.

7.4.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.4.3. Az elállást határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 (tizennégy) naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi az Üzemeltetőnek. Postai úton történő megküldés esetén a postára adás dátumát, elektronikus levélben történő megküldés esetén az elektronikus levélmegküldésének idejét veszi figyelembe az Üzemeltető a határidő számítás szempontjából.

7.4.4. A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt termék(ke)et,az 1.7. pontban feltüntetett címre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül postai úton ajánlott küldeményként vagy futárszolgálattal eljuttatni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja), vagy személyesen beviszi a terméket a fentiekben megjelölt címre. 

7.4.5. A termék(ek) Üzemeltető címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. Az Üzemeltetőnek az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék(ek) visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. +Esetleges cseretermék Ügyfél részére történő kiszállításának költségeit az Ügyfél köteles viselni.

 

7.4.6. Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) naptári napon belül az Üzemeltető visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási díjat is. Az Üzemeltető jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta kétséget kizáróan, hogy azt visszaküldte: a kettő közül az Üzemeltető a korábbi időpontot veszi figyelembe.

7.4.7. A visszatérítés során az Üzemeltető a megrendelés során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

 

 

8. Jótállás

8.1. Az Üzemeltető a Ptk. alapján jótállási kötelezettséggel tartozik, a felelősség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. Felhívjuk a Fogyasztó figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyebekben azonban a fogyasztót a  jótállásból fakadó jogok a termékszavatossági és kellékszavatossági pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. 

8.2. Üzemeltető az általa értékesített termékekre vonatkozóan önkéntes jótállást nem vállal.

 

 

10. Csere

 

10.1. A webáruházban vásárolt terméket az Ügyfél jogosult személyesen kicserélni azonos értékben.(Szolgáltató számlát kiállító üzletében.)

12. Felelősség

12.1. A weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Üzemeltető nem vállal felelősséget.

12.2. Az Ügyfél a weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Üzemeltető nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

12.3. Üzemeltető kizár minden felelősséget a weboldal használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Üzemeltető ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

12.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

12.5. Az Ügyfelek által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat az Üzemeltető jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében az Üzemeltető jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

12.6. Az internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el. Amennyiben a weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

12.7. Amennyiben az Ügyfél a weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Üzemeltetőnek. Amennyiben Üzemeltető jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

 

13. Szerzői jogok

13.1. A weboldal szerzői jogvédelem alatt áll. Üzemeltető a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a weboldalon, valamint a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

13.2. A weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy az Üzemeltető előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag az Üzemeltető előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

13.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

 

14. Jogérvényesítési lehetőségek

14.1. Panaszügyintézés

14.1.1. Az Ügyfél a termékkel vagy az Üzemeltető tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az 1.7. pontban megjelölt elérhetőségeken terjesztheti elő.

14.1.2. A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt az Üzemeltető azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor az Üzemeltető a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel. Telefonon közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi az ügyfélnek, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

14.1.3. A telefonon közölt szóbeli panaszt az Üzemeltető kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot az Üzemeltető az Ügyféllel köteles közölni.

14.1.4. Az Üzemeltető az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt az Üzemeltető elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

14.1.5. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát az Üzemeltető köteles öt évig megőrizni.

14.1.6. Az Üzemeltető az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat az 1.7. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken fogadja.

14.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

14.2.1. Amennyiben az Üzemeltető és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Üzemeltetővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

a) Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben Ügyfél fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

b) Békéltető testület. A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

●        1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

●        Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

●        E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

●        Fax: 06 (1) 488 21 86

●        Telefon: 06 (1) 488 21 31

d) Bírósági eljárás. Az Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

 

 

 

 

 

 

 

Hogyan lehet visszaküldeni a paalsandor.hu oldalon vásárolt termékeket?

1. A dobozával együtt a terméket el kell helyezni egy szállításra alkalmas tárolóba.

       

2. A tárolóba kell tenni egy, a vásárláskor megadott adatokkal ellátott, aláírt kérelmet, melyben részletezed a visszaküldés okát.

       

3. Meg kell címezni a dobozt és elküldeni a részünkre. 

Címünk:

1037 Budapest, Pirkadat u. 23.

Minden esetben az Általános Szerződésben foglalt szabályok érvényesek, ezt kérem, olvassa át csomagfeladás előtt. Itt elérhető az összes szükséges dokumentáció is. 

Lehetőségek visszaküldésre:

Megkaptam a terméket, amit rendeltem, de nem lett jó a méret/hibás/nem tetszik, pénzvisszatérítést szeretnék. Mit csináljak?

A termék visszaküldhető az átvételtől számított 14 napon belül.

1037 Budapest, Pirkadat u. 23.

Címre.

Elállás esetén az elállási nyilatkozatot kérjük kitölteni és a termékkel, számlával együtt visszajuttatni hozzánk.

Nem azt kaptam, amit rendeltem/bankkártyával kifizetett rendelés után átvettem utánvéttel. Mit csináljak?

Kérjük, mielőbb jelezd az sandor.pal@icloud.com címen ügyfélszolgálatunk felé, hogy intézkedni tudjunk a problémával kapcsolatban.)

ÁSZF letöltése

Keresés